Presseinvitasjon:

Helseminister Bent Høie mottar rapport om fastlegenes tidsbruk

Helse- og omsorgsdepartementet ga Helsedirektoratet i tildelingsbrevet for 2017 i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av hvordan fastleger bruker sin tid på ulike arbeidsoppgaver og pasientgrupper. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) har utført undersøkelsen. Rapporten presenteres tirsdag 6. mars. KS og Legeforeningen vil være til stede.

Sted: Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslo

Tid:   Tirsdag 6. mars kl. 15.00 – 16.00

Presentasjonen kan følges direkte på Helsedirektoratets Facebook-side

Pressen er velkommen til å delta. Statsråden er tilgjengelig for intervju.

Til toppen