Myndighetene følger situasjonen på Universitetet i Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet blir fortløpende orientert om situasjonen på Universitetet i Oslo fra Politidirektoratet, og har styrket stabsfunksjonen gjennom forsterket linjeledelse.

Oslo politidistrikt leder og koordinerer arbeidet, og det er viktig at folk følger politiets råd og anvisninger på stedet.

Myndighetene vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendig å iverksette.

Til toppen