Historisk arkiv

Herbie Skarbie Kawuma er Årets forbilde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prisen Årets forbilde deles ut til en person med innvandrerbakgrunn som gjør en særlig innsats for barn og unge. I år går prisen til Herbie Skarbie Kawuma for hans evne til å engasjere og motivere barn og unge.

Prisen Årets forbilde deles ut til en person med innvandrerbakgrunn som gjør en særlig innsats for barn og unge. I år går prisen til Herbie Skarbie Kawuma for hans evne til å engasjere og motivere barn og unge. 

- Herbie Skarbie Kawuma klarer å begeistre og smitte de unge med selvtillit. Han blir beskrevet som en vaksine mot mobbing fordi han klarer å se hvem som trenger litt ekstra oppmerksomhet, og inkludere dem i fellesskapet. Det er en glede å gi prisen til Kawuma, sier barneminister Inga Marte Thorkildsen.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet deler ut prisen Årets forbilde for åttende gang. Prisen går til en voksen med innvandrerbakgrunn som er en rollemodell for barn og ungdom. Med prisen ønsker departementet å løfte fram personer som engasjerer seg i barn og unges livssituasjon, og som gir av sin egen fritid til dem.

Herbie Skarbie Kawuma vokste opp i Uganda. Dans og musikk har vært den store lidenskapen hans siden han var ung gutt i Uganda. Han lærte å danse på egen hånd, og hadde Michael Jackson som sitt store forbilde. I dag jobber han på SFO i Asker og ved Asker kulturskole. Kawuma driver også et barnehjem i Uganda der 18 barn får et sted å bo, og mulighet til skolegang.