Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hilsen til Borg bispedømmes 50- årsjubileum

Sjekkes mot fremførelse

Kjære alle sammen,

Gratulerer med dagen.

Det er en stor glede å kunne feire den sammen med dere, her i vakre Fredrikstad domkirke.

Borg bispedømme ble opprettet i det ikoniske året 1969.

  • Året der mennesket for første gang satte fot på månen.
  • Året der det for første gang blir funnet olje på norsk sokkel.
  • Året for Woodstock-festivalen og Beatles' siste konsert.

Opprettelsen av Borg bispedømme er kanskje ikke like hyppig omtalt i historiebøkene. Det som har skjedd her har likevel satt minst like dype spor i menneskers liv.

I kirkene her har mennesker funnet fellesskap, verdighet og mening. Par har lovet hverandre troskap. Foreldre har båret sine barn til dåpen.

Hver dag har mennesker vært samlet i ulike sammenhenger – noen ganger i den dypeste sorg. Andre ganger med den største glede.

Alltid til fellesskap med hverandre, og med Gud.

Det er et fellesskap som ikke er seg selv nok.

Kirken i Norge og i verden har preget samfunnet i svært lang tid. Bare se på velferdstjenestene vi i dag tar som en selvfølge. Tidlig i middelalderen var det kirkene og klostrene som behandlet og ga omsorg for syke og pleietrengende.

Jeg er opptatt av at vi som samfunn ikke må bli så redde for potensialet for konflikt som ligger i religion at vi gjemmer troen vekk. Da går vi glipp av potensialet for fellesskap, mening og samfunnsbygging.

Jeg jobber for en økende bevissthet i kommunene for hva trossamfunnene kan bidra med.

Et godt eksempel finner vi her i bispedømmet, hvor flere menigheter har begynt med såkalte «For-glem-meg-ei»-gudstjenester, som er spesielt tilrettelagt for mennesker med demens.

Dette gjøres i nært samarbeid med kommunene, og er et viktig bidrag i arbeidet for demens-vennlige kommuner. Vi ønsker å legge til rette for mer slikt samarbeid.

Som med alt i samfunnet, er kirken også i utvikling og endring.

Da Borg bispedømme ble opprettet, var det regjeringen som tok beslutningen og formelt sett kongens beslutning. Proster og biskoper i Den norske kirke ble utnevnt av Hans Majestet Kongen, og staten var overordnet kirken.

Nå har kirke og stat skilt lag. Det er ikke det samme som at kirke og samfunn har skilt lag. Den norske kirkes særstilling ligger fast, samtidig som kirkens rolle som folkekirke og trossamfunn er løftet frem.

Om ikke lenge legger vi frem ny trossamfunnslov for Stortinget. Med den nye loven vil vi gi kirken enda større frihet til å være trossamfunn, samtidig som vi sikrer forutsigbare og stabile rammevilkår.

Folkekirken skal sikres for fremtiden.

En av mine store inspirasjonskilder er Hans Nielsen Hauge – født på Rolvsøy ikke langt herfra, og hedret med et portrett i våpenhuset her i domkirken.

Vi kan fremdeles lære mye av Hauge. Hans budskap om at troen inspirerer til å ikke bli oss selv nok.

Hvordan han la vekt på hardt arbeid, bidro til verdiskapning og satt en standard for samfunnsansvar i næringslivet som fremdeles er gyldig.

Dette er noe av den arven Borg bispedømme bærer videre.

Dere er tilstede i alle lokalsamfunn. Ansatte og frivillige i lokalkirken gjør en stor innsats. Både til gudstjeneste og hverdags fylles kirkene med aktiviteter for barn, ungdom, voksne og eldre.

Dere er en samfunnsengasjert kirke, i en av de mest folkerike og mangfoldige delene av landet.

Jeg vil takke dere for den innsatsen dere alle gjør, både for kirken og for å gjøre lokalsamfunnet deres til en bedre plass å bo.

Som minster for tro og livssyn jobber jeg for et livssynsåpent samfunn: et samfunn med dialog og samhandling på tvers av tro og religion, der tro og livssyn har en naturlig plass i det offentlige rom.

Med stortingsmeldingen om tros- og livssynspolitikk vil vi styrke det livssynsåpne samfunnet, og legge et solid fundament for at Borg bispedømme, og hele Den norske kirke, kan feire mange nye jubileer som folkekirke.

Gratulerer så mye med dagen, og lykke til med resten av jubileumsåret.

Til toppen