Husly til internt fordrevne personer i Gaza

Norge gir 38 millioner kroner til husly for familier som mistet hjemmene sine under konflikten i 2014. - Vinteren i Gaza skaper store utfordringer for familier som ikke har beboelige hjem. Det haster derfor å bidra til å bedre levekårene for de mest utsatte menneskene i Gaza, sier utenriksminister Børge Brende.

Det norske bidraget vil kanaliseres gjennom FNs utviklingsprogram (UNDP) og FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

- Rundt 10.000 personer bor fortsatt i skolebygg. Vi ønsker at skolene blir brukt til det de er ment for, nemlig undervisning for barn og unge, sier Brende.

Den 51 dager lange konflikten sommeren 2014 førte til omfattende ødeleggelser i Gaza. Rundt 100.000 hjem ble ødelagt, ifølge FN. 

- Som leder av giverlandsgruppen for Palestina jobber Norge med å mobilisere internasjonal støtte til gjenoppbyggingen. Det at giverne faktisk utbetaler det de lovet på Kairo-konferansen 12. oktober i fjor er helt avgjørende om befolkningen i Gaza skal gå en bedre fremtid i møte, sier utenriksministeren.

Statssekretær Bård Glad Pedersen har i dag besøkt Gaza for å vurdere den humanitære situasjonen og ha samtaler knyttet til oppfølgingen av Kairo-konferansen og gjenoppbyggingen av Gaza.

Til toppen