Åtte millioner kroner i humanitær støtte til Ukraina

Utenriksministeren annonserte under sitt besøk i Kiev 1. september at Norge vil bidra med åtte millioner kroner i humanitære støtte til de internt fordrevne fra Øst-Ukraina.

Utenriksministeren annonserte under sitt besøk i Kiev 1. september at Norge vil bidra med åtte millioner kroner i humanitære støtte til de internt fordrevne fra
Øst-Ukraina.

Mer enn 200.000 mennesker trenger nødhjelp. Krigshandlingene har ført til stor mangel på mat og vann, og sårbare grupper trenger beskyttelse. Mange av de fordrevne er barn som trenger et skoletilbud og psykososial støtte.

Det norske bidraget vil gå til Unicef, som tilrettelegger for utdanning i krise. Andre samarbeidspartnere er FNs høykommissær for flyktninger, som har kommet med en spesialappell for Ukraina og Flyktninghjelpens internasjonale kapasitetsstyrke, Norcap, som vil bistå flere FN-partnere, bl.a. Verdens matvareprogram (WFP) og FNs stedlige nødhjelpskoordinator (OCHA).

Til toppen