Presseinvitasjon:

Hoksrud til Trøndelag

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Bård Hoksrud sin første tur som ny landbruks- og matminister går til Trøndelag 11.-12. september. Han besøker Røros, Orkdal og Trondheim. Han har med seg flere medlemmer av Næringskomiteen på Stortinget.

Program:

Tirsdag 11. september
Kl. 15.45

Rørosmat.
Adr: Havsjøveien 309, Røros.

 • Orientering om Rørosmat v/Kristin Bendixvold
 • Orientering om fagskoletilbud for Lokalmat v/Guri Heggem
 • Orientering om Matriket Midt v/Aslaug Rustad 

Kl 16.40

Røros Næringshage og Form til Fjells-designbyrå.
Adr: Ol-Kanelesaveien 2, Røros.

Nasjonale designere av identiteter for mathåndverkere, lokalmat- og småskalamatprodusenter. www.formtilfjells.no

 • Omvisning i næringshagen og samtale med Form til Fjells.
 • Orientering om landbruket i Trøndelag v/Tore Bjørkli.
 • Orientering om reindrift i Trøndelag v/Helge Hansen.
 • Orientering om innovasjonsarbeid i fjellregionen v/Røroshagen v/Guri Heggem
 • Landbruk21 -Trøndelag v/Maria Carolina Luces Barreat. landbruk21.no/

 

Onsdag 12. september
Kl 08.30 Rørosmeieriet. 
Adr: Sollihagaen 2, Røros.

Kl 12.00

Orkel – "fra lokal smie til global merkevare". Produksjon av landbruks- og industrimaskiner.
Adr: Johan Gjønnesveg 25, Fannrem.
www.orkel.no

 • Omvisning og orientering v/Jarl Gjønnes
 • Orientering om samarbeidet med SINTEF v/Maria Kollberg Thomassen, SINTEF
Kl 13.15

Bårdshaug Herregård.
Adr: Orkdalsveien 102, Orkanger 

 • Lunsj-seminar med deltakere fra Bondelaget, Innovasjon Norge og lokalt næringsliv. Tema er trønderske produkter på det globale markedet, strategi og suksesskriterier for eksport av landbruksprodukter, Orkdals industrihistorie.
Kl 15.30

SINTEF. Orientering. Innslag om robot for grønnsakproduksjon.
Adr: Brattørkaia 17c, Trondheim
www.sintef.no/en/all-laboratories/sintef-sealab/

Kontaktperson for landbruks- og matministeren:
Ottar Løvik. Tlf 48 14 04 77.