Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – forslag til forskrift om jakt og fangst på dyr som eies

Departementet sender på høring et forslag om å ta i bruk en forskriftshjemmel i dyrevelferdsloven som regulerer jakt og fangst på dyr som eies eller som på annen måte holdes i menneskers varetekt.

Bakgrunnen er at enkelte virksomheter påberoper seg eierskap til reinflokker, men hvor flokken lever og beskattes som villrein ved jakt.  

Synspunkter og innspill må være departementet i hende innen 1. april 2019.

Til toppen