Høring om bankenes beredskap for kontantdistribusjon

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forskriftsforslag fra Finanstilsynet og Norges Bank om bankenes beredskapsansvar for kontantdistribusjon.

Etter forslaget skal banker etablere rutiner, avtaler og systemer for å sikre tilgjengelighet for kontanter ved bl.a. svikt i det elektroniske betalingssystemet. Forskriftsforslaget er ment å bidra til at bankene oppfyller en plikt etter finansforetaksloven § 16-4 til å motta kontanter fra kundene og gjøre innskudd tilgjengelig for kundene i form av kontanter, i samsvar med kundenes forventninger og behov.

Høringsfristen er 2. mai 2017.

Les høringen her