Nyheter

Høring om forslag til en engangsløsning for utlendinger som har oppholdt seg i kirkeasyl

Justis- og beredskapsdepartementet sender nå på høring forslag til en midlertidig forskriftsbestemmelse som vil gi oppholdstillatelse til utlendinger som har oppholdt seg i kirkeasyl i minst fem år.

Forslaget følger opp budsjettforliket mellom regjeringen og SV, hvor det ble bestemt at det som en engangsløsning skal gis oppholdstillatelse på humanitært grunnlag til utlendinger som per 29. november 2022 har sittet i kirkeasyl i minst fem år.

Bestemmelsen er midlertidig og vil bli opphevet når aktuelle saker er ferdigbehandlet. Personer som omfattes må selv be om omgjøring av tidligere avslag på søknad om asyl.

Høringsfristen er 15. mars 2023.