Høring om fripoliser med investeringsvalg

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til utfyllende regler om fripoliser med investeringsvalg. Høringen omhandler krav til oppreservering av fripoliser før konvertering til investeringsvalg, samt utfyllende krav til informasjonsplikt overfor fripoliseinnehaveren.

Høringsnotatet og utkast til regler er utarbeidet av Finanstilsynet.

Høringsfristen er 17. januar 2014.

Les mer i høringsbrevet og Finanstilsynets høringsnotat.