Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsnotat om at domstolene skal behandle saker om tilbakekallelse av statsborgerskap

Regjeringen fremmer i dag et høringsforslag der det foreslås at saker om tilbakekall av statsborgerskap skal behandles i domstolene, og ikke gjennom vedtak fra utlendingsforvaltningen som i dag. Dette forslaget følger opp Stortingets vedtak om endre statsborgerloven

Personene dette gjelder skal få rett til fri rettshjelp i disse sakene. Dette vil gi bedre rettsikkerhet for den enkelte.  

Det foreslås at barn og barnebarn som hovedregel ikke kan miste statsborgerskapet som følge av feil begått av barnets foreldre eller besteforeldre, og at hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i saker som berører barn. I forslaget foreslås det også å lovfeste at norsk statsborgerskap ikke skal kunne tilbakekalles hvis det vil være et uforholdsmessig inngrep overfor vedkommende selv eller de nærmeste familiemedlemmene.

Høringsnotatet omtaler også en alternativ måte å styrke rettssikkerheten på i tilbakekallssakene, hvor vedtaket fortsatt fattes av forvaltningen med mulighet for etterfølgende domstolskontroll.

Høringsfristen er satt til 17. desember.

Til toppen