Høy aktivitet i skogbruket i Aust-Agder

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Økte investeringer og høy aktivitet preget skognæringen i Aust – Agder i 2015. Totalt ble det avvirket 377 533 kubikk meter i 2015. Dette er en økning på 12,6 prosent fra 2014. Landet som helhet hadde historisk rekordavvirkning med 10,2 millioner kubikk meter.

Tømmerprisene har vært det viktigste insitamentet for hogst, og skogbruket har normalt raske konjunkturtilpasninger. I 2015 ble denne trenden brutt både i Aust-Agder og landet som helhet. Det var en reell nedgang i tømmerprisene fra 2014 til 2015. 

Fylkesmannen i Aust-Agder er rimelig godt fornøyd med samlet skogkulturresultat, særlig planteresultatet. Det viser en oppgang opp mot måltallet for fylket. Aust-Agder er et furufylke med en høy andel avvirkningsareal til naturlig foryngelse.

Ungskogpleienivået er stabilt høyt sett i landssammenheng. Det har ligget mellom 17 000 og 18 000 daa siden årtusenskiftet. 

Ny ombygd skogsbilvei i 2015. Byggeteknikk med bærelag av grovknust fjell. Slitelag med knust maskingrus. Denne byggeteknikken gir meget solide veier med helårs bæreevne uavhengig av tele og nedbør. Bildet er tatt før siste del av slitelaget er lagt ut.
Ny ombygd skogsbilvei i 2015. Byggeteknikk med bærelag av grovknust fjell. Slitelag med knust maskingrus. Denne byggeteknikken gir meget solide veier med helårs bæreevne uavhengig av tele og nedbør. Bildet er tatt før siste del av slitelaget er lagt ut. Foto: Jens Arild Kroken, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder