Norge bredt representert på FNs høynivåmøte om bærekraftsmålene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

5. juli starter årets Høynivåforum for bærekraftig utvikling i FN (High Level Political Forum - HLPF). Her skal den bærekraftige utviklingen i verden gjennomgås.

Høynivåmøtet er den viktigste FN-plattformen for drøfting av bærekraftig utvikling og har en sentral rolle i gjennomføringen av 2030-agendaen med bærekraftsmålene. Årets møte finner sted i FN i New York 5. – 15. juli, etter to år med virtuelle møter. Hovedtemaet for årets møte er hvordan verden kan gjenoppbygges på en bærekraftig måte i kjølvannet av Covid-19-pandemien.

– Den globale økonomiske krisen etter pandemien, økende energi- og matvarepriser, og den pågående konflikten i Ukraina, rammer de fattige hardest verden over. Skal vi sikre en god gjenoppbygging etter koronapandemien og nå bærekraftsmålene, må vi alle samarbeide. Derfor er det så bra at alle verdens land kan samles for å finne frem til felles løsninger på felles utfordringer, sier utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim.

Den norske delegasjonen ledes av statssekretær Bjørg Sandkjær. Delegasjonen består av representanter fra departementfellesskapet og underliggende etater, samt sivilsamfunn, akademia, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Også i år deltar en undgomsrepresentant i delegasjonen. Bredden i delegasjonen reflekterer hvordan bærekraftsarbeidet berører og engasjerer store deler av samfunnet.