Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Viktig resolusjon om humanitær tilgang i Syria

I dag har FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtatt en svært viktig resolusjon som legger press på partene i konflikten i Syria for å bedre den humanitære situasjonen.

- Gjennom vedtaket har FNs Sikkerhetsråd tatt ansvar og vedtatt en resolusjon som legger press på partene til å bedre de humanitære forholdene i Syria. Nå må resolusjonen omsettes til konkret handling på bakken. Jeg forventer at sikkerhetsrådets faste medlemmer bruker all sin innflytelse på partene i konflikten for å påse at det skjer, sier utenriksminister Børge Brende.

At vedtaket ble enstemmig, betyr at sikkerhetsrådet har sendt et klart og tydelig budskap. Det syriske folk er påført ufattelige lidelser som følge av konflikten. Det internasjonale samfunnet krever at partene umiddelbart gir full og uhindret tilgang for humanitær hjelp, som mat, vann og medisiner til alle nødlidende i hele Syria, og grensekryssende humanitær tilgang. Videre kreves det blant annet at alle parter opphever beleiring av befolkede områder, stanser angrep på sivile, og avstår fra bruk av tønnebomber og våpen som vilkårlig rammer sivile.

- Det internasjonale samfunnet og FNs sikkerhetsråd har nå gitt et sterkt og positivt bidrag i Syria-konflikten. En resolusjon med klare krav til bedring av den humanitære situasjonen er svært viktig. I tillegg er det avgjørende med fremgang på det politiske sporet, fortsetter Brende.

Dagens vedtak er det sterkeste Sikkerhetsrådet har fattet i Syria-konflikten siden resolusjon 2118, som er grunnlaget for at landets kjemiske våpen nå transporteres ut og ødelegges.

- Resolusjonen åpner for videre tiltak dersom den ikke etterleves. FNs generalsekretær er pålagt å rapportere hver måned om hvorvidt partene oppfyller resolusjonen. Det er viktige skritt framover sammenlignet med tidligere ikke-bindende tekster, sier Brende.

Til toppen