Presseinformasjon

Utenriksministeren til Verdens humanitære toppmøte

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksminister Børge Brende leder den norske delegasjonen til Verdens humanitære toppmøte, WHS, i Istanbul 23.-24. mai. Toppmøtet i regi av FN er det første i sitt slag og samler statsledere, giver- og mottakerland, hjelpeorganisasjoner og næringsliv fra hele verden.

125 millioner mennesker har behov for nødhjelp. Over 60 millioner mennesker er fordrevet fra sine hjem på grunn av krig, konflikt og katastrofer. FNs samlede humanitære appell for 2016 er den største noensinne, på over 20 milliarder dollar, men bare 20 prosent har kommet inn. 

- Dette handler grunnleggende om menneskeverd. Å redde liv, og sikre at mennesker kan leve i verdighet og få oppfylt sine grunnleggende rettigheter og behov, som beskyttelse fra krig og konflikt, nok mat, tak over hodet og helsehjelp, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge er blant landene i verden som bidrar mest til humanitær innsats. Utdanning i krise og konflikt er et av hovedtemaene for Norge under konferansen. Norge er medarrangør for en høynivådel om utdanning i krise og et sidearrangement om beskyttelse av skoler i konflikt. Øvrige viktige temaer fra norsk side er beskyttelse av sivile, forebygging av konflikt, humanitær finansiering og effektivitet og innovasjon i humanitær innsats. Utenriksministeren skal holde en rekke taler og ha bilaterale møter underveis.

- I likhet med FNs generalsekretær, håper jeg at dette toppmøtet vil bidra til et større globalt ansvar for å beskytte sivile, løse konflikter og bedre samarbeid på tvers av sektorer for å lindre nød og forebygge nye kriser. Dette er kritisk viktig, i en tid med store humanitære kriser og press på ressursene, sier utenriksministeren.

For mer informasjon om konferansen, se konferansens nettsider.

Emneknagg på Twitter: #ShareHumanity

Pressekontakt: Astrid Sehl, asse@mfa.no, mob 922 84 752 (med på reisen)