Husk båndtvang i ferien

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det er hyggelig å ha med seg hunden på sommerferie i Norge, men det er viktig å huske på at fra 1. april til 20. august gjelder det båndtvang i hele Norge.

– Kos deg med hunden på ferie, men husk båndtvangen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Båndtvangen gjelder for alle hunder, og det er ikke tilstrekkelig å la hunden gå ved fot selv om den er aldri så lydig. I båndtvangstiden skal hunden enten gå i bånd eller være forsvarlig inngjerdet.

I kommuner som har mange husdyr på utmarksbeiter, kan kommunene fastsette båndtvang som skal beskytte beitedyr etter 20. august også. Det er derfor lurt å sjekke hvilke regler som gjelder i den kommunen du skal besøke. Du kan finne informasjon hos kommunene og på Lovdata, lokale forskrifter.

Bruk bånd for å unngå skader

Hunder som jager husdyr, tamrein eller vilt, kan gjøre skade selv om de ikke biter. Jaging i seg selv kan medføre utmattelse og heteslag for dyret som blir jaget. Enkelte dyr løper på sjøen eller utfor bratte skrenter. Og når beitedyr blir jaget kan avkommet komme bort fra mordyret.

Hundeloven gir noen få unntak fra båndtvangen, men det er viktig å være klar over at selv om man har unntak fra båndtvang, har hundeholderen en aktsomhetsplikt. I dette ligger det et ansvar for å forebygge at hunden påfører mennesker eller dyr skade.

Det er også viktig å være oppmerksom på at også du som bare passer en hund for andre, er definert som hundeholder. Du har altså det samme ansvaret som hundeeieren har.

– Jeg ønsker både de tobente og firbente en god sommer, sier Borch.