Hver tredje melkeliter går via melkerobot

Norge er i dag det landet i Norden med flest melkeroboter. Hver tredje melkeliter går via melkerobot, og forskerne antar at halvparten av norske kuer melkes med robot om fire til fem år.

En vellykket tilpasning til den nye teknologien er av stor betydning for driftsresultatene. Dette innebærer også at den nye teknologien endrer på bondens hverdag, arbeidsmåter og krav til kompetanse. Både teknologien og bonden må tilpasses.

Samler store mengder data

I et nytt prosjektet samarbeider forskere fra samfunnsfagene, husdyr- og veterinærvitenskap, matematikk, fysikk og kjemi for å optimalisere produksjon, velferd og helse hos kyr i automatiske melkingssystemer. Store mengder data vil bli registrert, og det vil bli utviklet nye matematiske modeller som samler alle data om hver eneste norske ku. Datamaterialet vil gjøre Norge i stand til å avle frem dyr med god helse, godt lynne og som produserer mye melk.

Prosjektet starter opp i 2015, og varer til 2019. Tine, Geno, Delaval, Bioforsk, Nofima, Bygdeforskning og NMBU er partnere, og prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Ku i melkerobot.
Hver tredje melkeliter går i dag via melkerobot. Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen