Hverdagsliv i mottak

Nordlandsforskning har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet gjennomført undersøkelsen Hverdagsliv i mottak. Formålet er å belyse tiltak som kan bedre asylsøkeres psykiske helse og bidra til mestring av hverdagen i mottak.

– Vi er opptatt av sikkerhet i mottak, god integrering av dem som får innvilget opphold, og rask retur av dem med avslag. Vi vil derfor ta med oss forskernes funn og vurdere anbefalingene i vårt videre arbeid med mottaksstrukturen, sier statsråden.

Mange asylsøkere befinner seg i mottak seg over en lang periode, og forskning viser at asylsøkere har økt risiko for utvikling av helseplager. Departementet har derfor etterspurt mer kunnskap om forhold knyttet til oppholdet, som kan bedre asylsøkeres psykiske helse og mestring av de påfølgende fasene.

– God psykisk helse er viktig. Det kan også bidra til å takle avslag på en bedre måte i søknadsprosessen at de med avslag returnerer på ordinær assistert måte, og til bedre integrering i det norske samfunnet for dem med innvilget opphold. Vi ønsker en kunnskapsbasert tilnærming til både dette og andre felt vi jobber med, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Les rapporten "Mens de venter – hverdagsliv i asylmottak" her (pdf) 

 

Til toppen