Hviterussland blir til Belarus

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Utenriksdepartementet vil fra nå bruke navnet Belarus istedenfor Hviterussland. Navneendringen skjer på den internasjonale dagen for solidaritet med Belarus.

– Vi mener det er riktig å endre navnebruken, i solidaritet med den belarusiske demokratibevegelsen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsministeren har selv møtt demokratibevegelsens leder Svjatlana Tsikhanowskaja. Hun har tatt til orde for at det internasjonale samfunn skal endre bruken av Hviterussland til Belarus.

29. mai er den internasjonale dagen for solidaritet med Belarus.

– Jeg er glad for at vi kan kunngjøre navneendringen på denne dagen og vise vår solidaritet med de demokratiske kreftene i Belarus, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Huitfeldt ringte selv Svjatlana Tsikhanowskaja og informerte om navneendringen.

– Hun ble glad og takket for beslutningen, sier utenriksminister Huitfeldt. 29. mai er også toårsdagen for arrestasjonen av Tsikhanowskajas mann, borgerrettsaktivisten Siarhej Tsikhanowski.

Framhevingen av Belarus og belarusisk som noe distinkt forskjellig fra Russland og russisk er en viktig symbolsak for den belarusiske demokratibevegelsen, som stadig får vanskeligere kår.

– Nærhet til originalspråket er et gjennomgående trekk ved fastsetting av utenlandske stedsnavn på norsk. Selv om det finnes historiske og språklige argumenter for å skrive Hviterussland eller Kviterussland, er dette til sjuende og sist et politisk spørsmål, sier utenriksminister Huitfeldt.

Med navneendringen er Norge på linje med Sverige og Danmark, som endret betegnelse i henholdsvis 2019 og 2021.