Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvordan bedre utdanningssituasjonen for barn i barnevernet?

Internasjonal konferanse på Gardermoen

14. og 15. november 2013 arrangeres en internasjonal konferanse om tiltak for å bedre skole- og opplæringssituasjonen for barn i barnevernet.

14. og 15. november 2013 inviterer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til en internasjonal konferanse om virksomme tiltak for å bedre skole- og opplæringssituasjonen for barn i barnevernet. En fersk kunnskapsoversikt vil lanseres, og norske og internasjonale forskere vil presentere relevante forskningsfunn.

Konferansen er et initiativ fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og arrangeres i samarbeid mellom NOVA og Bufdir. Statsråd Solveig Horne åpner konferansen den 14. november kl. 10.00.

Tid: 14. november 2013 09.30 - 15. november 2013 15.30
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen

Mestring av skole og utdanning er den enkeltfaktoren som ser ut til å ha størst betydning for å lykkes i voksenlivet. Forskning viser at barn som får hjelp av barnevernet ikke lykkes like godt i skole- og opplæringssammenheng som andre barn. En del barn ikke får nødvendig hjelp fra skole og barnevern til å utvikle de ressurser og ferdigheter som trengs for å møte kravene i skole- og utdanningssystemet.

Konferansen er ledd i et større arbeid som har som målsetting å gjøre skole og barnevern bedre rustet til å skape et godt læringsmiljø. Arbeidet vil resultere i en rapport til offentlige myndigheter med anbefalinger om tiltak og innsatsområder.

Last ned konferanseprogrammet.

Til toppen