Hvordan få med privat sektor?

Av kommunikasjonsrådgiver Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klimafinanisering vil bli et sentralt tema under det kommende klimatoppmøtet i Paris. Privat sektors rolle i denne finaniseringen var tema på et seminar i Norges Hus onsdag 7. oktober.

Seminaret, som ble arrangert av Norges delegasjon til EU i samarbeid med CICERO Senter for klimaforskning, drøftet hvor langt EU og andre aktører har kommet i arbeidet med klimafinansiering. Mer spesifikt diskuterte paneldeltakerne hvordan privat sektor kan bidra til klimafinansieringen gjennom klimavennlige investeringer. Videoen over gir en oppsummering av det som kom frem i paneldiskusjonen.

Panelet bestod av:

  • Kristin Halvorsen – CICERO-direktør og tidligere norsk finansminister
  • Peter Wehrheim – Europakommisjonen, Head of Unit for climate finance
  • Zoe Knight – HSBC, Leder for Climate Change Centre for Excellence
  • Marc Bichler – Luxembourgs Ambassador-at-Large for Climate Change
  • Lies Craeynest – Oxfam, fungerende leder for Food and Climate Justice-kampanjen