Seminar om hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen skal legge fram en ny perspektivmelding i 2017. Som en del av arbeidet med meldingen avholder Finansdepartementet åpne seminarer for å belyse viktige utfordringer for norsk økonomi og for videreføring av de norske velferdsordningene.

Dette seminaret er det fjerde og siste i rekken. Det arrangeres i samarbeid med NHH og Bergen Næringsråd.

Temaet for seminaret er hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris.

  • Hvilke omstillinger kreves i norsk arbeids- og næringsliv?
  • Hvor omfattende vil de bli, og hvor alvorlige er utfordringene?
  • Hva er de beste politikkvirkemidlene for å fremme omstilling?
  • Hvordan bør lavere oljepriser møtes i den økonomiske politikken?
  • Hvordan kan skattepolitikken fremme omstilling og vekst, og bør vi bruke finansielle strategier for å sikre oss mot en varig lav oljepris?