Hvordan vet vi at kalver i husdyrproduksjon har det bra?

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

God dyrevelferd er ikke det samme som fravær av dårlig velferd. Nå skal Veterinærinstituttet utvikle målbare tegn på at kalver i husdyrproduksjonen føler seg vel og trives.

– Dyrevelferden i norsk jordbruk er i verdenstoppen. For å opprettholde dette trenger vi den kunnskapen som Veterinærinstituttet bidrar med å utvikle, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. – Det er helt sentralt at vi har et godt og sterkt Mattilsyn som har tillit hos brukerne og forbrukerne, og som har tilstrekkelig med ressurser til å drive med veiledning og kontroll. Derfor styrket regjeringen Mattilsynet med 40 millioner kroner i statsbudsjettet for 2022, sier Borch.

Velferdsindikatorer

God dyrevelferd er en viktig forutsetning for norsk husdyrproduksjon. For å beskrive og dokumentere dyrs velferd på en objektiv måte, benyttes såkalte velferdsindikatorer. De fleste dyrevelferdsindikatorer som benyttes i dag avdekker tegn på dårlig velferd som skader, sykdom og høyt stressnivå. God velferd er imidlertid ikke det samme som fravær av dårlig velferd.

Foring av kalver.
Foring av kalver. Foto: Karin Østigård/Fylkesmannen i Innlandet

Måle dyrevelferd i den positive enden av skalaen

Derfor skal Veterinærinstituttet i prosjektet «CalfComfort» utvikle indikatorer som måler dyrevelferd i den positive enden av skalaen. Prosjektet skal undersøke atferd, helse og vekst hos kalver i ulike systemer, fra tradisjonell oppstalling i enkeltbinger til at ku og kalv holdes sammen. I tilllegg ser prosjektet på en rekke fysiologiske indikatorer som kan ha sammenheng med kalvens velferd, blant annet sammensetning av mikroorganismer i fordøyelsen (mikrobiom) og nivået av hormonet oksytocin som er knyttet til trivsel. Videre skal prosjektet kartlegge motivasjonsfaktorer hos gårdbrukere for å forbedre forholdene for kalver. Sluttresultatet skal bli enkle indikatorer som bonden kan bruke til å sjekke graden av positiv velferd på sin egen gård.

Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet i samarbeid med NMBU, Ruralis, University of Veterinary Medicine i Østerrike, University of Kentucky i USA, University of British Columbia i Canada og University of Groningen i Nederland. Det er finansiert av Forskningsrådet  og varer fram til 2025.

God dyrehelse i Norge

Hvert år publiserer Veterinærinstituttet en samlet rapport om helse og velferd hos landdyr i Norge. Årets rapport viser at den generelle helsetilstanden hos norske dyr er god, og at det er få tilfeller av alvorlige, smittsomme sykdommer.