Hytteeierne i Sverige fikk ikke medhold i Høyesterett

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Høyesterett har avsagt dom i hyttesaken. Seks personer med fritidseiendom i Sverige fikk ikke medhold i at plikten til å gå i karantene etter ankomst fra Sverige var ugyldig eller ikke kunne gjøres gjeldende for dem.

Høyesterett ga ikke de seks personene med fritidseiendom i Sverige medhold i at plikten til å gå i karantene etter ankomst fra Sverige var ugyldig eller ikke kunne ikke gjøres gjeldende for dem dersom de reiste til sine boliger i Sverige uten å bruke kollektivtransport og uten å ha nærkontakter utover sitt eget reisefølge i Sverige.

Høyesterett slår fast at tiltakene grep inn i retten til respekt for hjemmet etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Tiltakene grep også inn i retten til fri kapitalbevegelse etter EØS-avtalen. Høyesterett mener disse rettighetene likevel ikke var krenket, fordi inngrepene var berettigede.