Identitetsavklaringsprogrammet for irakiske statsborgere nærmer seg slutten

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Etter en lengre periode med liten fremdrift i programmet for identitetsavklaring av irakiske statsborgere, har nå de fleste deltakerne fått verifisert sin identitet og sakene kan ferdigstilles.

Arbeids- og inkluderingsminister møtte i dag representanter for deltakere i identitetsavklaringsprogrammet og NOAS, hvor hun informerte om verifiseringen.

– De det gjelder har måttet vente svært lenge på denne avklaringen. Jeg er glad for at vi har kommet godt på vei, og at jeg fikk videreformidlet det til NOAS og representantene i dag. Nå fortsetter behandlingen av sakene i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Regjeringen lovet i november 2022 å få fortgang i verifiseringen av identitetene til deltakere i det tidsavgrensede identitetsavklaringsprogrammet for irakiske statsborgere. På dette tidspunktet gjensto det å verifisere identiteten til 294 personer.

De aller fleste av disse sakene er nå verifisert. Det gjenstår å få verifisert identiteten til 29 deltakere.

– De resterende sakene arbeides videre med, med mål om at de fleste skal få en avklaring i løpet av første halvår i år, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Behandling av statsborgersøknadene

For deltakere i programmet som har fått verifisert sin identitet gjenstår det nå å få behandlet søknadene om norsk statsborgerskap.

– Jeg har bedt de aktuelle myndighetene koordinere seg for rask saksbehandling, sier Mjøs Persen.

Identitetsavklaringsprogrammet for irakiske statsborgere ble iverksatt våren 2019. Gjennomføringen av programmet har vært krevende, både på grunn av pandemien og tidkrevende prosedyrer for verifiseringsarbeidet.

Norske myndigheter har jevnlig løftet saken med kurdiske selvstyremyndigheter. Dette har gitt gode resultater, og største delen av sakene er nå ferdig verifisert.