Ina-Theres Sparrok - Årets unge reindriftsutøver 2018

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ina-Theres Sparrok ble under Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) sitt landsmøte den 8. juni tildelt prisen som årets unge reindriftsutøver.

− Ina-Theres Sparrok er ein verdig vinnar, seier  landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

− Gjennom næringsaktiviteten og det engasjementet ho viser, har Ina-Theres  gitt viktige bidrag til å bygge opp reindrifta sitt omdømme og til å auke kunnskapen om reindrift, spesielt om den sørsamiske reindrifta, seier Dale.

− Vi er avhengige av å ha unge folk som vil å satse på reindrift og med det føre vidare livskraftige og berekraftige reindriftssamiske samfunn, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Ina-Theres Sparrok ble tildelt prisen som årets unge reindriftsutøver, av landbruks- og matminister Jon Georg Dale og leder i NRL, Ellinor Jåma.
Ina-Theres Sparrok ble tildelt prisen som årets unge reindriftsutøver, av landbruks- og matminister Jon Georg Dale og leder i NRL, Ellinor Jåma. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Begrunnelse for tildelingen

Årets unge reindriftsutøver har på flere måter bemerket seg på en positiv måte og er et forbilde og til inspirasjon i forhold til andre unge i reindriften. 

Vedkommende har pekt seg ut som en dyktig formidler og en promotør av den samiske reindriften gjennom aktiv bruk av sosiale medier og da gjerne gjennom video og billedbruk.

Selv om vedkommende kan oppfattes som noe stillfaren og forsiktig evner vedkommende å skape engasjement og er en god ambasadør for reindriften generelt og for den sørsamiske reindriften spesielt. 

Vinnaren har eit klart engasjement og ståsted i den tradisjonelle reindriften, men er samtidig framtidsrettet og opptatt av å videreføre og utvikle reindriften som en livskraftig næring.

Å drive med reindrift er det vedkommende lever for og av. Naturen og reinsdyrene er ikke bare en del av henne – det er henne. 

Prisen gis ut av Landbruks- og matdepartementet, Norske Reindriftsamers Landsforbund og Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt. Det er NRL sitt ungdomsutvalg som har fremmet kandidater til årets pris.