Presseinformasjon

Brende og Bakke-Jensen til Arctic Frontiers

Utenriksminister Børge Brende og EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen deltar på årets Arctic Frontiers-konferanse i Tromsø 22.-24. januar. Arktisk samarbeid, havspørsmål og nordisk samarbeid om Arktis og sikkerhetspolitikk står på dagsorden.

- Den internasjonale oppmerksomheten om Arktis og våre nordområder er stor. Arctic Frontiers har utviklet seg til å bli en sentral internasjonal arena for å diskutere utviklingen i nord og arktiske spørsmål. Norge har viktige interesser å ivareta og et betydelig ansvar for å sikre en fredelig, trygg og bærekraftig utvikling av nordområdene. Konferansen er en plattform for fremme av norsk politikk, næringsliv og forskning om Arktis, sier utenriksminister Brende.

Brende ankommer mandag 23. januar og deltar på konferansens offisielle mottagelse og møter Sveriges utenriksminister Margot Wallström.

Tirsdag 24. januar kl. 09.00 innleder han og deltar i paneldiskusjon om Arktis i en global sammenheng på Universitetet i Tromsø. Utenriksministeren møter presse kl. 10.30 i Champagnekantina, Universitetet i Tromsø.

Brende vil også ha en arbeidslunsj med Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó, møte Arctic Business Council og delta på åpningen av Norwegian Ocean Brand.

Utenriksministeren vil delta i en debatt om veivalg i utenriks- og sikkerhetspolitikken på Verdensteateret Cinemateket. Arrangementet er en del av møteserien Open Arctic, og åpent for alle. Tirsdag 24. januar klokken 17.15 til 18.30.

Pressekontakt: UDs pressevakt på 23 95 00 02.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

- Vi tar over formannskapet i Nordisk ministerråd i en tid hvor verden er i sterk endring. Et strategisk nordisk samarbeid er helt nødvendig, sier nordisk samarbeidsminister og EØS- og EU-minister, Frank Bakke-Jensen.

Mandag 23. januar kl. 14.45-16.15 lanserer Bakke-Jensen det norske formannskapet i Nordisk ministerråd. Dette gjør han sammen med Sverige og Danmarks samarbeidsministre, Margot Wallström og Karen Ellemann, samt generalsekretær i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten. Frank Bakke-Jensen vil være tilgjengelig for pressen i etterkant av arrangementet. Kick-off: Norges formannskap i Nordisk ministerråd, på Universitetet i Tromsø, auditorium 2.

Mandag 23. januar kl. 11.00-12.30 holder Bakke-Jensen et åpningsinnlegg på arrangementet Bluegreen economy, på Universitetet i Tromsø, auditorium 1.

Bakke-Jensen vil også møte EUs kommissær for miljø, maritime saker og fiskerier, Karmenu Vella, for å drøfte EUs nye arktiske politikk, havspørsmål og fiskerisaker.

Pressekontakt for EØS- og EU-ministeren: Kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen, 976 87 801.

Statssekretær Marit Berger Røsland

Statssekretær Marit Berger Røsland deltar også på konferansen. Hun vil delta på flere arrangementer, om Russland og om næringsliv i nord. Hun vil også ha bilaterale møter med Singapore og Grønland.

Akkreditering

Journalister som ønsker å delta på Arctic Frontiers må akkrediteres via denne nettsiden. Velg «invited guest», og skriv inn følgende kode: MEDIA17AF.

For mer informasjon: http://www.arcticfrontiers.com/ og #ArcticFrontiers, #Veivalg, #norden2017.

 

Til toppen