Presseinformasjon

Nordiske samarbeidsministre møtes i Halden om krisesamarbeid og grensehindre

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Mandag og tirsdag 27. – 28. juni møter nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim sine nordiske kolleger i Halden. Samarbeid under kriser og grensehindre er blant temaene som skal diskuteres.

Pandemien viste at vi ikke kan ta våre åpne samfunn og åpne grenser for gitt. I alle våre land ble det truffet inngripende tiltak for å beskytte liv og helse. De nordiske landene valgte å håndtere pandemien ulikt, og restriksjoner på den frie bevegelsen mellom våre land påvirket livet til mange mennesker, særlig i grenseområdene. Når de nordiske samarbeidsministrene møtes til sitt sommermøte, denne gangen i Halden, vil de åtte ministrene diskutere samarbeid under kriser, og grensehindre.

– For at vi i størst mulig grad skal kunne unngå slike negative konsekvenser i fremtiden, har vi som mål å enes om en felles erklæring om hvordan vi kan styrke vårt samarbeid i kommende kriser. Det er naturligvis våre nasjonale fagmyndigheter som til enhver tid vil ha ansvar for å håndtere kriser, og som vil samarbeide med sine nordiske kolleger slik de også gjorde under pandemien. Men som nordiske samarbeidsministre har vi et særlig ansvar for å løfte frem de nordiske perspektivene, og vi vil bidra til enda bedre kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oss i en krisesituasjon, sier nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Under møtet vil også det nordiske og uavhengige Grensehinderrådet orientere de nordiske ministrene om sitt arbeid. Grensehinderrådet er et politisk oppnevnt, men uavhengig organ. Det ble etablert i 2014 etter initiativ fra de nordiske statsministrene.

Pressemøte
Den nordiske samarbeidsministeren, Anne Beathe Tvinnereim, vil være tilgjengelig for pressen i forbindelse med møtet i Halden mandag 27. juni kl. 15.30.

Presse som ønsker å delta på pressemøtet kan melde seg på ved å sende en e-post til siri.svendsen@mfa.no.  

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen, mobil 97 68 78 01, siri.svendsen@mfa.no

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i Nordisk ministerråd er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representert. Det er de nordiske samarbeidsministrene som leder arbeidet i Nordisk ministerråd.

I år har Norge formannskapet i ministersamarbeidet, og det er bakgrunnen for at dette møtet finner sted i nordisk samarbeidsminister Tvinnereims hjemby Halden.