Presseinvitasjon

Avlyst: Hvordan bistår UD norske borgere i utlandet, og hva er egentlig konsulær bistand?

Dette møtet er avlyst.

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Hvert år bistår UD over 100.000 norske borgere i utlandet ved å gi konsulær bistand. Vi opplever stor medieinteresse for disse sakene, og inviterer derfor til et orienteringsmøte torsdag 8. september for å fortelle mer om hva denne bistanden går ut på i ulike typer saker.

De konsulære sakene spenner over et vidt spekter, både hva gjelder kompleksitet og ressursbruk – fra enkle spørsmål om visumplikt og videreformidling av søknadspapirer som normalt bare tar få minutter, til fengslings-, draps- og barnebortføringssaker som følges opp over flere år. Dette er saker hvor vi ofte er knappe med å gi detaljer og viser til taushetsplikt og «gjeldende rammer og praksis for konsulær bistand». Under møtet vi vil fortelle mer om hvordan vi jobber med disse sakene, hva vi vet, hva vi ikke vet og hva vi kan formidle videre. 

Møtet vil være en muntlig orientering for journalister med en innledning fra UDs seksjon for konsulære saker, med påfølgende spørsmål og svar. Møtet blir gjennomført under Chatham House Rule.  
 
Tid: Torsdag 8. september kl. 12.30 – 14.00.
Sted
: UD, møt ved hovedinngangen ved 7. juniplassen 1 / Victoria terrasse 7. Møtet vil ikke bli tilgjengelig digitalt.

Påmelding 
Påmelding til undertegnede innen onsdag 7. september. 

Pressekontakt: Siri R. Svendsen, mobil 97 68 78 01, siri.svendsen@mfa.no