Presseinformasjon

EØS- og EU-ministeren møter sine nordiske kollegaer i Oslo

Torsdag 9. februar møter nordisk samarbeidsminister og EØS- og EU-minister, Frank Bakke-Jensen, sine nordiske kollegaer i Oslo til det første nordiske samarbeidsministermøtet under norsk formannskap i Nordisk ministerråd.

- Europa står i en krevende brytningstid. Da er det viktig med et tydelig Norden som støtter opp om det europeiske samholdet og samarbeidet. De nordiske landene deler de samme grunnleggende interessene, og våre medlemskap i EU og EØS former den nordiske hverdagen. Norden kan inspirere og påvirke utviklingen av Europa, sier nordisk samarbeidsminister og EØS- og EU-minister, Frank Bakke-Jensen.

Norske hovedprioriteringer for det nordiske samarbeidet i 2017 er Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden. På dette første møtet blir Norden i Europa et av hovedtemaene. I tillegg står Arktis, grensehinder og G20 høyt på agendaen når samarbeidsministrene og representanter fra Danmark, Finland, Island, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland møtes i Oslo, sammen med generalsekretæren for Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten.

Rammene for budsjettet for 2018 skal også gjennomgås i møtet. Særskilt vekt legges på grønn omstilling, og samarbeidsministrene vil blant annet styrke forskning på energiområdet gjennom Nordisk energiforskning (NEF) i Oslo.

- Gjennom å styrke den europapolitiske dimensjonen av det nordiske samarbeidet kan Norden øke sin påvirkning på EUs politikkutvikling, og styrke forutsetningene for nordisk vekst. I løpet av året vil vi særlig satse på nordisk samarbeid i Europa innen energi, digitalisering, klima og miljø, sier Bakke-Jensen.

Samarbeidsministrene er tilgjengelig for pressen i etterkant av møtet, ca. klokken 16.00 torsdag 9. februar. Påmelding til siri.svendsen@mfa.no innen kl. 12.00 onsdag 8. februar.

Pressekontakt: Siri R. Svendsen, 976 87 801.

Til toppen