Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norges prioriteringer for nordisk samarbeid i 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Programmet, som danner grunnlaget for det nordiske regjeringssamarbeidet i 2017, er inndelt i tre hovedspor.

  1. Norden i omstilling
    Vi skal fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og helsesamarbeid.
  2. Norden i Europa
    Vi skal arbeide for å styrke vårt samarbeid om europapolitikk. En sterk nordisk stemme i den europeiske debatten tjener både Europa og Norden.
  3. Norden i verden
    Vi skal videreutvikle det nordiske, strategiske partnerskapet i utenrikspolitikken.

Norge er også opptatt av synergier mellom det nordiske og det nordisk-baltiske samarbeidet.

Hele programmet for det norske formannskapet i Nordisk ministerråd finnes her (pdf) - på engelsk (pdf).

Program for ulike sektorer