Presseinformasjon

Utviklingsministeren besøker Sør-Sudan

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Hele to av tre sørsudanere opplever nå alvorlig matmangel og situasjonen ser ut til å gå fra alvorlig til katastrofal. Norge har vært en trofast partner til Sør-Sudans befolkning i 50 år. Vi er skuffet over at landets første tiår har vært preget av store menneskeskapte lidelser og økonomisk tilbakegang, som i hovedsak er menneskeskapte. Derfor er det så viktig at fredsavtalen fra 2018 gjennomføres, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Utviklingsministers besøk til Juba kommer på et kritisk tidspunkt for fredsavtalen. I tillegg til politiske samtaler, skal utviklingsministeren møte mennesker som er rammet av den alvorlige matsituasjonen i landet, samt representanter fra humanitære og utviklingsorganisasjoner, FN og sivilsamfunn.

– De tre viktigste årsakene til den humanitære krisen i Sør-Sudan er korrupsjon og svak myndighetskapasitet, vedvarende konflikt og en flom de siste tre årene av historiske proporsjoner. Skal myndighetene her klare å hjelpe sitt eget folk må våpnene legges ned. De-eskalering og kompromissvilje fra begge sider er viktige budskap når jeg møter de politiske lederne her, sier Tvinnereim.

Årsaken til at antallet mennesker som er rammet av matmangel øker skyldes at mange har mistet muligheten til å dyrke jorda på grunn av flom og konflikt.

Den humanitære krisen i Sør-Sudan er ventet å forverres i 2022. WFP anslår at 8,4 millioner (to tredjedeler av befolkningen) nå har behov for matvarebistand, en økning med ni prosent fra 2021 til 2022. Behovene er ventet å øke ytterligere i 2023.

– Vi vet at krigen i Ukraina vil få ringvirkninger for matsikkerheten i land som nettopp Sør-Sudan. Verdens matvareprogram (WFP) melder at de allerede før krigen hadde kuttet standardrasjonen til 50 prosent av daglig kaloribehov. Samtidig vokser antallet mennesker som er helt avhengig av matvarehjelp, sier Tvinnereim.

Offisielt tok den fem år lange borgerkrigen slutt med fredsavtalen i 2018, men kamper har vedvart mellom væpnede grupper.

– Så lenge de underliggende årsakene til den humanitære krisen vedvarer, vil de humanitære behovene fortsette å øke. Fordi matvarebistanden nå blir mer akutt og er så langvarig, tar det fokus fra innsats rettet mot å bygge motstandskraft i lokalsamfunnene. Målet med eksisterende midler må uansett være å bygge opp lokal motstandskraft, der forholdene ligger til rette for det, sier Tvinnereim.

Pressekontakt: Tuva Bogsnes, tuva.bogsnes@mfa.no  T: 93 23 18 83