Presseinformasjon

Nordisk samarbeidsministermøte på Sommarøy

Torsdag 22. juni møtes de nordiske samarbeidsministrene på Sommarøy i Tromsø for å diskutere omstilling og digitalisering.

- Digitalisering er en kjernekomponent i utviklingen av nordisk og europeisk konkurransekraft og omstillingsevne, og er derfor en hovedsatsing for det norske formannskapet i 2017, sier nordisk samarbeidsminister, Frank Bakke-Jensen.

Samtlige nordiske samarbeidsministre, med unntak av Færøyene, er tilstede under det nordiske samarbeidsministermøtet. Fra Sverige deltar utenriksminister og svensk samarbeidsminister Margot Wallström. Møtet er det andre under det norske formannskapet i Nordisk ministerråd, og ledes av Norges samarbeidsminister, EØS- og EU-minister, Frank Bakke-Jensen.

Under sitt møte på Sommarøy vil de nordiske samarbeidsministrene blant annet diskutere opprettelsen av et nytt nordisk ministerråd for digitalisering. Målsettingen er at Norden skal gå foran i realisering av EUs digitale indre marked, og i utviklingen av en sammenhengende digital infrastruktur i regionen, til fordel for borgere, virksomheter og offentlig forvaltning.

- Norden er ledende innen digitalisering og vi må samarbeide for å utnytte vårt fortrinn på dette området. Et sterkt og samlet Norden står godt rustet til å håndtere dagens og fremtidens utfordringer. Vi har forutsetningene som skal til, og ikke minst interesse og ansvar, for å påvirke, sier nordisk samarbeidsminister, Frank Bakke-Jensen.

Bakgrunn

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Det norske formannskapsprogrammet bygger på tre hovedspor: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden. Les mer om nordisk samarbeid, og de tre hovedprioriteringene i det norske formannskapet.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen, telefon 976 87 801.

Til toppen