Presseinformasjon

Utenriksdepartementets stasjonssjefsmøte

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

UDs årlige møte for alle norske ambassadører og generalkonsuler finner sted i Oslo fra 22. til 25. august. Deler av møtet vil for første gang være åpent for media.

UDs stasjonssjefsmøte er en årlig samling for Norges ca. 100 ambassadører og generalkonsuler.

Møtet er en viktig arena for UDs stasjonssjefer og ansatte og bidrar til kontakt mellom utenrikstjenesten og norsk næringsliv og andre samfunnsaktører.

Stasjonssjefsmøtet skal være en arena for kunnskapsformidling og vise merverdien utenrikstjenesten har for det norske samfunnet.

På årets program står blant annet konsekvensene av krigen i Ukraina, verdensøkonomien, klimapolitikk, det grønne skiftet og havets rolle for klimapolitikk og matsikkerhet, menneskerettigheter og likestilling.

I tillegg til utenriksminister Anniken Huitfeldt, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og UDs embetsverk, deltar også næringsminister Jan Christian Vestre, representanter fra næringsliv, akademia og offentlig forvaltning.

Følgende sesjoner er åpne for media etter påmelding:

Tirsdag 23. august kl. 13 - 15: Hvordan blir Norge en leder i det grønne skiftet?
Deltakere: utenriksminister Anniken Huitfeldt, næringsminister Jan Christian Vestre, Innovasjon Norge, Eksportfinansiering Norge, Nasjonalt Eksportråd og utvalgte ambassadører.
Ordstyrer: Thina Saltvedt, Nordea.

Tirsdag 23. august kl. 1530 - 17: En mer rettferdig klimapolitikk – hva kan Norge gjøre?
Innledninger ved Kristin Halvorsen (Cicero) og Dan Banik (Senter for utvikling og miljø). Perspektiver fra utvalgte utenriksstasjoner.
Ordstyrer: Ekspedisjonssjef Aslak Brun, UD.

Sted: Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass, Oslo.

Påmelding til kommunikasjonsrådgiver Mathias Rongved, mathias.rongved@mfa.no innen 19. august kl. 12.

  • Norge har 80 ambassader, ni generalkonsulater, ti delegasjoner og ett representasjonskontor.
  • Det er lederne for disse utenriksstasjonene – ambassadører og generalkonsuler - som deltar på stasjonssjefsmøtet.
  • I tillegg deltar politisk ledelse i UD og andre departementer, samt andre fra offentlig forvaltning, næringsliv, organisasjonslivet o.l.
  • Stasjonssjefsmøtet arrangeres hvert år, men har de to siste årene foregått digitalt på grunn av pandemien.