Presseinformasjon

FNs generalforsamling 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon til den 77. generalforsamlingen i FN.

FNs 77. generalforsamling (UNGA) markeres med en uke med toppmøter fra mandag 19. september til fredag 23. september. Fra Norge deltar statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Anniken Huitfeldt, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Her er et utdrag av programpostene:

Mandag 19. september: Utviklingsministeren deltar på høynivåmøte om utdanning.
Tirsdag 20. september: Statsministeren deltar på åpningen av generaldebatten i FN.
Onsdag 21. september: Statsministeren deltar på møte i FNs havpanel. Klima- og miljøministeren leder møte i Høyambisjonskoalisjon for plastforurensing sammen med Rwanda.
Torsdag 22. september: Statsministeren deltar på møte i FNs sikkerhetsråd om krigen i Ukraina. Utenriksministeren leder møte i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC).

Detaljert presseprogram sendes medier som skal dekke UNGA.

Vi gjør oppmerksom på at FN i år har begrenset adgang på grunn av korona-pandemien. Mediearbeidere som har gyldig akkreditering fra før vil få tilgang til FNs område, mens tilreisende medier bør snarest og innen fredag 2. september ta kontakt med den norske FN-delegasjonen for mer informasjon om begrensede muligheter for akkreditering.

Høynivåmøter vises direkte på FNs nettsider og media kan få tilgang til foto og video. Se mer informasjon på FNs nettside Media Accreditation & Liaison Unit.

Pressekontakter
Statsministeren: Anne Kristin Hjukse, anne-kristin.hjukse@smk.dep.no, +47 99 21 46 10
Utenriksministeren: Ragnhild H. Simenstad, ragnhild.simenstad@mfa.no, +47 91 71 74 59
Utviklingsministeren: Ane  Haavardsdatter Lunde, ane.lunde@mfa.no, +47 97 67 12 50
Klima- og miljøministeren: Jo Randen, jo.randen@kld.dep.no, +47 91 16 94 63
FN-delegasjonen i New York: Astrid Sehl, astrid.sehl@mfa.no, +1 646 642 9910