Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 39

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 39, 2020.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Tysdag 22. september
Kl. 13.00: Utanriksminister Eriksen Søreide har eit digitalt møte med Peter Maurer, president i Den internasjonale Raude Kross-komiteen (ICRC). 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på eit pressemøte om FNs høgnivåveke (UNGA 75). Ho deltek saman med statsminister Erna Solberg, utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og Noreg sin ambassadør til FN, Mona Juul. Dei tre ministrane går deretter til Utanriksdepartementet for å delta i den digitale høgnivåveka. Høve for foto ved start. Akkreditering til [email protected]. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide, 95 72 65 10

Kl. 18.30: Statsministeren og utanriksministeren er tilgjengelege for presse for kommentarar etter opninga av FNs generaldebatt. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide, 95 72 65 10

Onsdag 23. september
Kl. 11.00: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på eit digitalt møte i Stortingets europautval (SEU).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.30: Utanriksminister Eriksen Søreide har ein telefonsamtale med Tunisia sin utanriksminister. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 17.00: Utanriksminister Eriksen Søreide har eit digitalt møte med Virginia Gamba, FNs spesialrepresentant for barn og væpna konflikt.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 18.30: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek digitalt på «Sustainable Development Impact Forum».

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein 

Måndag 21. september
Kl. 10.00: Utviklingsminister Ulstein har eit møte med mellom anna Naomie og Paul Maturire om Den demokratiske republikken Kongo. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 19.00: Utviklingsminister Ulstein deltek digitalt på årsmøtet til Innlandet KrF.

Pressekontakt: Statssekretær Aksel Jacobsen, 90 55 84 39

Tysdag 22. september
Kl. 09.30: Utviklingsminister Ulstein deltek saman med helse- og omsorgsminister Bent Høie på eit presseseminar om arbeidet med utviklinga av ein vaksine mot covid-19. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Klima- og miljødepartementet

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 14.00: Utviklingsminister Ulstein deltek på eit pressemøte om FNs høgnivåveke (UNGA 75). Han deltek saman med statsminister Erna Solberg, utanriksminister Ine Eriksen Søreide og Noreg sin ambassadør til FN, Mona Juul. Dei tre ministrane går deretter til Utanriksdepartementet for å delta i den digitale høgnivåveka. Høve for foto ved start. Akkreditering til [email protected]. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Onsdag 23. september
Utviklingsminister Ulstein er i Bergen. Her skal han mellom anna besøkje Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) sitt gjenbruk på Askøy.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Laurdag 26. september
Kl. 14.00: Utviklingsminister Ulstein deltek på arrangementet «Running for Freedom». Tema er moderne slaveri. Stad: Bergen

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Statssekretær Marianne Hagen

Tysdag 22. september
Kl.10.00: Statssekretær Hagen deltek under lanseringa av ein rapport som har evaluert anti-korrupsjonsinnsatsen i norsk utviklingssamarbeid. Stad: Norad

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Aksel Jakobsen

Måndag 21. september
Kl. 14.00: Statssekretær Jakobsen deltek digitalt på det fjerde møtet i «Development Ministers’ Contact Group». Tema er covid-19.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 18.30: Statssekretær Jakobsen deltek digitalt på møtet «Their world unlock big change - education: the key to a better future».

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83