Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 14

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 14, 2021.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Tysdag 6. april
Kl. 12.30: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) på eit møte med dataverksemda ONiO.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 8. april
Kl. 14.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held ei utgreiing i Stortinget om europapolitikken.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

Tysdag 6. april
Kl. 12.45: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med direktøren for Verdsbankens globale finansieringsmekanisme for barne- og mødrehelse (GFF), Dr. Muhammad Paté. Tema for møtet er Verdsbankens respons på covid-19 og deltaking i vaksinearbeidet ACT-A.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 14.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med Verdsbankens visepresident for utviklingsfinansiering Akihiko Nishio i samband med Verdsbankens  vårmøte.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 15.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit toppmøte om klimatilpassing og covid-19 i regi av Det globale senteret for klimatilpassing (GCA) og Den afrikanske utviklingsbanken.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Onsdag 7. april
Kl. 11.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med Atlas-alliansen om det globale toppmøtet for menneske med nedsett funksjonsevne, Global Disability Summit.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 16.30: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek (digitalt) på eit nordisk-baltisk guvernørmøte under Verdsbankens vårmøte.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Torsdag 8. april
Kl. 10.30: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med Eteni Longondo, helseministeren i DR Kongo.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 19.30: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek (digitalt) på ein rundebordssamtale om ungdom og berekraftsmåla under ungdomsforumet til FNs sosiale og økonomiske råd, Ecosoc.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83