Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 24

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 24, 2021.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 14. juni
Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Natos toppmøte. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Brussel

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide, mobil 95 72 65 10

Tysdag 15. juni
Kl. 14.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held opningsinnlegget (digitalt) på klimakonferansen Den grøne given. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 17. juni
Kl. 10.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek i ein nordområdedialog med Stortingets arktiske delegasjon. Stad: Stortinget, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 18. juni
Kl. 10.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide  har eit møte med riksantikvar Hanna Geiran. Geiran leiar Noregs delegasjon til Unescos verdsarvskomite som har eit møte i Noreg i juli. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein 

Måndag 14. juni
Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein vitjar Sveio, Etne, Kvinnherad og Fitjar. 

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63 

Tysdag 15. juni
Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein vitjar Danielsen barne- og ungdomsskule på Sotra.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63

Onsdag 16. juni
Kl. 10.45: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med sivilt samfunn om klimatilpassingsstrategien.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 12.30: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med Nettverk for religion og utvikling.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

Kl. 15.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held eit innlegg ved ei markering for Aung San Suu Kyi.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63 

Torsdag 17. juni
Kl. 08.30: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit webinar i regi av Norad og Utdanningsforbundet om Norwegian Teacher Initiative (NTI).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Statssekretær Audun Halvorsen

Måndag 14. juni 
Kl. 14.00: Statssekretær Audun Halvorsen deltek (digitalt) ved opninga av UNDP Oslo Governance Centre (OGC) sin tredje Oslo-konferanse om forebyggjing av valdeleg ekstremisme (PVE).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 16. juni
Kl. 10.00: Statssekretær Audun Halvorsen leiar den norske delegasjonen i atomkommisjonsmøtet med Russland. Møte vert arranget som ein videokonferanse. Sjå eigen presseinformasjon.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 17. juni
Kl. 13.00: Statssekretær Audun Halvorsen deltek (digitalt) på eit rundebord med forskingsmiljøa om klima og tryggleik.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Jens Frølich Holte

Måndag 14. juni
Kl. 12.00: Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på eit møte i WTO-utvalet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 15. juni
Kl. 16.00: Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (digitalt) på eit møte med viseutanriksminister Adriana Mira frå El Salvador.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 17. juni
Kl. 13.00: Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (digitalt) på eit rundebord med forskingsmiljøa om klima og tryggleik.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 16.30: Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (digitalt) på ein gjevarkonferanse for Venezuela.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 18. juni
Kl. 10.00: Statssekretær Jens Frølich Holte har eit møte (digitalt) med NHO sine landsforeiningar.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Aksel Jakobsen 

Tysdag 15. juni
Kl. 15.00: Statssekretær Aksel Jakobsen deltek i eit digitalt møte med president Akinwumi Adesina i Den afrikanske utviklingsbanken.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

Onsdag 16. juni
Kl. 13.00: Statssekretær Aksel Jakobsen deltek digitalt på det årlege Tidewater-møtet i regi av OECDs utviklingskomité (DAC). Tema for årets møte er «Ei grøn og rettferdig gjenoppbygging.»

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

Torsdag 17. juni
Kl. 11.30: Statssekretær Aksel Jakobsen deltek digitalt på styremøtet til Det globale sentret for klimatilpassing (GCA).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 13.00 Statssekretær Aksel Jakobsen deltek digitalt på dag to av Tidewater-møtet.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83