Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 35

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 35, 2021.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 30. august
Kl. 10.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) på Austersjøregionens parlamentarikarkonferanse. Konferansen vert arrangert i Stockholm.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 31. august
Kl. 14.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held ei gjesteførelesing for studentar og ansatte på Handelshøgskulen BI. Førelesinga er ein del av foredragsserien «Noreg inn i framtida: klima, velferd og økonomi». Stad: Nydalen, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 1. september
Kl. 15.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek under lanseringa av  DNVs "Energy Transition Outlook 2021". Stad: Clarion Hotel, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 2. september
Kl. 12.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide er vert for ein arbeidslunsj med utanriksministeren i Jemen, Dr. Ahmed bin Mubarak. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Guri Solberg, 92 21 97 69

Kl. 16.30: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på eit møte (digitalt) med dei nordiske utviklingsministrane om den humanitære situasjonen i Afghanistan.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Laurdag 4. september
Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek i valkampen i Oslo.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Marte Ziolkowski, 41 40 26 31

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

Måndag 30. august
Kl. 10.45: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit møte med Fokus om religion og menneskerettar. 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

Kl. 14.45: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit fellesmøte med sivilt samfunn vedrørande ein rapport om praktisering av nulltoleranseprinsippet for økonomisk misleghald i tilskuddsforvaltinga.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

Kl. 16.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på ein digital gjevarkonferanse om digitale fellesgode i regi av Rockefeller Foundation, Alliansen for digitale fellesgode og Noreg. 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83  

Tysdag 31. august
Kl. 10.30: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek i Plan Noregs valdebatt om utviklingspolitikk. Stad:Ingensteds, Oslo

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63

Kl. 13.30: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på Norfund-konferansen på Sentralen i Oslo.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83  

Torsdag 2. september
Kl. 14.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på møte om Development Learning Lab i regi av Chr. Michelsens Institutt, Universitetet i Bergen og Noregs handelshøgskule. Initiativet ynskjer å bidra til meir effektiv utviklingspolitikk. Stad: Aulaen, Universitetet i Bergen

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83  

Fredag 3. september
Kl. 12.30: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har møte med NCD Alliance, som arbeider med ikkje-smittsame sjukdomar.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63

Statssekretær Audun Halvorsen

Tysdag 31. august - onsdag 1. september
Statssekretær Audun Halvorsen deltek på eit nordisk-baltisk (NB8) statssekretærmøte. Stad: Helsingfors.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Jens Frølich Holte

Måndag 30. august
Kl. 14.45: Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på eit fellesmøte med sivilt samfunn vedrørande ein rapport om praktisering av nulltoleranseprinsippet for økonomisk misleghald i tilskuddsforvaltinga.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

Onsdag 1. - fredag 3. september
Statssekretær Jens Frølich Holte er i Lisboa i samband med Statsraad Lehmkuhls anløp på jordomseilinga si, One Ocean Expedition.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 2. september
Kl. 10.00: Statssekretær Jens Frølich Holte held eit førehandsinnspela innlegg på KS sin europapolitiske dag om Europas grønne giv.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02