Informasjonsside om skogeiers beredskap ved skogbrann

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det er stor skogbrannfare på Østlandet og deler av Sørlandet. Landbruksdirektoratet har laget en informasjonsside om skogeiers ansvar og beredskap ved skogbrann og skogbrannfare.

Våren har vært ekstremt tørr over store deler av landet og bakken er dekket av død og tørr vegetasjon fra i fjor. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap har allerede registrert 650 skogbranner i år. Det er bare betydelige mengder nedbør og ny grønn, vegetasjon som kan redusere skogbrannfaren.

Den nye informasjonssiden gir oversikt over de tiltakene skogeier bør iverksette når det er skogbrannfare.

Det er viktig at skogeierne og skogbruksaktørene gjør løpende vurdereringer av skogbrannfaren ved markberedning, kantslått og tømmerdrift, og tar nødvendige forholdsregler for å redusere risikoen for skogbrann. Siden mange skogbranner antennes av lyn, bør skogeiere og skogbrukere følge ekstra godt med i skogen etter tordenvær dersom vi får en ny tørkesommer.

Folk som ferdes i skog og mark må nå vise stor aktsomhet med aktiviteter som kan føre til skogbrann. I tidsrommet 15. april til 15. september er forbudt å gjøre opp ild i skog og utmark på en slik måte at det kan føre til brann.