Ingen konsesjon til Dalsbotnfjellet vindkraftverk i Gulen kommune

Olje- og energidepartementet har onsdag 23. juni tatt klagene på NVEs vedtak om konsesjon til Dalsbotnfjellet vindkraftverk og tilhørende konsesjon til tilknytningsledning til følge. Dermed blir det ikke gitt konsesjon.

- Etter en grundig gjennomgang av klagene har vi besluttet at det ikke gis konsesjon til Dalsbotnfjellet vindkraftverk. Vi har blant annet lagt vekt på at prosjektet er endret fra opprinnelig konsesjon, og at kommunen ikke ønsker å videreføre konsesjonen gjennom flere utsatte frister. Dette er også i tråd med innstrammingene regjeringen fremmet i stortingsmeldingen om vindkraft på land i juni 2020, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Zephyr AS fikk anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Dalsbotnfjellet vindkraftverk ved NVEs vedtak i september 2013. Dette inkluderte et vindkraftverk på inntil 150 MW. Dalsbotnfjellet vindkraftverk var planlagt knyttet til nettet via en felles nettløsning til Frøyset transformatorstasjon via det nærliggende prosjektet Brosviksåta vindkraftverk. Brosviksåta vindkraftverk ble imidlertid skrinlagt av tiltakshaver i 2014. Det ble derfor omsøkt en ny 20 km 132 kV nettløsning direkte til Frøyset i Masfjorden kommune, som fikk konsesjon av NVE i mai 2018. Ledningsvedtaket er også påklaget. 

Olje- og energidepartementet har i klagebehandlingen lagt vekt på at søknaden med konsekvensutredninger er gamle og basert på et prosjekt det ikke lenger er aktuelt å bygge ut. Videre er det lagt vekt på at fristen for å sette vindkraftverket i drift er utløpt, og at Gulen og Masfjorden kommuner ikke ønsker at konsesjonene videreføres.

Vedtaket kan leses her.