Vis hele kalenderen

10.02.2017

  • Innleder for KS' storbynettverk

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder om byvekstavtaler og om kommuneøkonomi på helseområdet for KS' storbynettverk.