Vis hele kalenderen

25.03.2015

  • Innleder om kommunereform for FFO

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder om kommunereform på ledermøtet for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.