Innleder på KDI sin ledersamling

Sted:

Justis- og beredskapsministeren innleder på samlingen for lederne i Kriminalomsorgen.