Innledet på WPC Leadership Conference i Tromsø

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på WPC Leadership Conference i Tromsø. Tidligere på dagen besøkte han også forskningssenteret for arktisk petroleumsvirksomhet (ARCEx) og møtte geologistudenter fra Universitetet i Tromsø.

-  Mye av de gjenværende petroleumsressursene på norsk sokkel befinner seg i nord. Den første utbyggingen i Barentshavet, Snøhvit, har gitt store ringvirkninger lokalt, og er en viktig påminnelse av hva denne næringen betyr for sysselsetting, verdiskaping og vekst i landsdelen. Jeg er optimistisk med tanke på de store mulighetene denne industrien vil bety for Nord-Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Statsråden trakk fram betydningen av sikker og forsvarlig ressursforvaltning, teknologi og forskning.

-  Aktivitetene på norsk sokkel er basert på de høyeste standardene innen helse, miljø og sikkerhet. Hvis ikke disse standardene blir møtt, vil ikke aktivitet tillates. Dette gjelder i nord, akkurat som på resten av sokkelen. Utfordringer har blitt løst gjennom et suksessfullt samarbeid mellom operatører, leverandører, myndigheter og akademia. Også i framtiden vil dette samarbeidet være viktig, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Tidligere på dagen besøkte også statsråden forskningssenteret for arktisk petroleumsvirksomhet (ARCEx) og møtte geologistudenter fra Universitetet i Tromsø. Her ble han orientert om arbeidet som gjøres på sentret og fikk anledning til å diskutere med studenter.

Senteret er tilknyttet Universitetet i Tromsø og blir finansiert av Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet gjennom Norges forskningsråd. Senteret skal bygge opp et forskningsmiljø av høy kvalitet som er relevant for oljenæringen i nord og i arktiske strøk. Forskningen skal foregå i samarbeid med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet.

Olje- og energiminister Tord Lien på besøk hos ARCEx. Her sammen med Alfred Hanssen og Morten Hald.

Statsråden holdt også åpningsinnlegg på WPC Leadership Conference i Tromsø.