Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innledning på toppmøte om havvind i Bergen

Sjekkes mot framføring.

Tusen takk statsminister, og god ettermiddag alle sammen.

Jeg har altså gleden av å være statsråd både for vår fornybarnæring og vår petroleumsnæring. Da er det ekstra gledelig når vi kan bruke kompetansen fra begge disse næringene.

For å utvikle industri, skape arbeidsplasser, for å kapre markedsandeler på havvind internasjonalt og som statsministeren var inne på, for å utvikle havnasjonen vår.

Både jeg og statsministeren har det til felles at vi begge denne høsten har vært på Karmøy og besøkt bedriften Marine Aluminium.

De leverer broer og helikopterdekk til petroleumsinstallasjonene våre.

Nå bruker de sin erfaringer og finner nye markedsmuligheter når de nå også leverer til havvindinstallasjoner.

Dette er bare ett eksempel på de mulighetene vi har til å bygge videre på den kompetansen vi besitter. Fra større aktører som Equinor og Aker Solutions til selskaper som leverer utstyr for vindkraft til havs, som Marine Aluminium.

La det ikke være noen tvil: Havvind, som allerede er en viktig eksport for Norge på det fornybare området, er en teknologi vi har forventninger til.

Vårt mål er å stimulere til fortsatt utvikling av norske bedrifters posisjon internasjonalt – og vi skal fortsatt støtte og bruke våre viktige virkemidler i både Norwegian Energy Partners og Innovasjon Norge.

Når vi så skal vende blikket hjemover, har vi muligheter både innenfor flytende og bunnfast vindkraft til havs.

Et av hovedmålene med politikken vår er å legge til rette for en lønnsom utbygging av fornybar energi.

Sammenlignet med både vannkraft og vindkraft på land er havvind en betraktelig dyrere teknologi.

En del av diskusjonen blir derfor om og eventuelt hvordan utvikling av havvind bør ses på i lys av det norske og nordiske kraftmarkedet.

For alle steder og land der det kan være aktuelt med havvind, er det likevel klart at vi må fortsatt jobbe med å få ned kostnadene.

Kostnader er én ting. Det andre er at det også er mange brukere av havet. Dette må vi ta hensyn til. I debatten får man ofte inntrykk at det bare er å flytte vindmøllene til havs, så er alle problemer løst. Slik er det altså ikke, noe jeg tror Fiskarlaget kommer til å snakke mer om.

På tross av utfordringer som kostnader og sameksistens – så skal vi legge til rette for lønnsom, flytende vindkraft her hjemme, for å utnytte de mulighetene det gir.

Og jeg mener vi er på rett vei når vi:

  • Foreslår åpning av to områder for havvind, for å få mer kunnskap, for å redusere kostnader og for å redusere arealkonflikter.

  • Har ordninger som Enova, som vi har nylig sett kan finansiere demonstrasjonsprosjekter. Vi ser også at Nox-fondet har store midler tilgjengelig for havvind.

  • Jeg vil understreke det statsministeren trakk frem om betydningen av sterke kunnskapsmiljøer innen både hav, teknologi og energi. Innen havvind alene har myndighetene så langt bevilget rundt 500 millioner kroner.

La meg igjen gjenta hovedbudskapet mitt her i dag:

Vi skal stimulere til videre utvikling av norske bedrifters posisjon internasjonalt på havvind.

Og vi skal legge til rette for utvikling av havvind på markedsmessige vilkår og støtte opp under teknologiutvikling.

Og, som statsministeren, håper jeg på gode innspill her i dag.

Det er innspill vi trenger. Vi vet at teknologi er i endring, energimarkeder er i endring – hvordan kan vi gripe mulighetene?

Tusen takk!

Til toppen