Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innledning til toppmøte om havvind

Statsministerens innledning under regjeringens toppmøte om havvind i Bergen 17. september 2019.

Sjekkes mot framføring

En riktig god ettermiddag.

Jeg er glad for at så mange kom hit i dag.

La meg først kommentere hvorfor jeg har invitert til dette møtet.

Havet representerer er en enorm ressurs, og Norge er en ledende havnasjon.

I den omstillingen vi ønsker av norsk økonomi må vi evne å bygge videre på kunnskapen og kulturen vi har for å skape løsninger med global konkurransekraft fra Norge.

Da trenger vi konkurransedyktige bedrifter og sterke kunnskapsmiljøer. Vi er i dag i ett av miljøene for havvind her ved Universitetet i Bergen.

Regjeringen har også varslet at vi i det kommende statsbudsjettet vil legge til rette for en stor satsing på næringsrettet forskning gjennom Ocean Space Laboratories i Trondheim.

Jeg vil også nevne at bærekraftig bruk av havressursene er et nøkkelpunkt i det havpanelet jeg leder i regi av FN.

Vindkraft til havs, både bunnfast og flytende, vil kunne bli en viktig fornybar ressurs i mange markeder fremover i utlandet, men også grunnlag for næringsutvikling og energi her hjemme i Norge.

Jeg har merket meg rapporten som ble fremlagt i går, som tar opp mange av temaene vi skal diskutere i dag.

Mange norske selskaper er aktive i dette markedet, og mange ser store muligheter fremover, særlig når vi ser den raske utviklingen internasjonalt, som vi også skal høre mer om her i dag.

Jeg kommer akkurat fra StormGeo, som på litt over tyve år har gått fra å levere været på TV2 til i dag å ha 550 ansatte over hele verden, med en stor aktivitet innen havvind.

Havvind representerer på mange måter det neste kapitlet om havnasjonen vår. Og det er dere i dette rommet som kommer til å skrive det. Derfor har jeg invitert nettopp dere.

Dere representerer kompetanse og erfaring innenfor dette området, som vet best hvilke muligheter – og utfordringer – som ligger i utviklingen av havvind, både ute og hjemme.

Det er bredde i den kompetansen og erfaringen dere representer, fra maritim til olje og gass, fra teknologibedrifter til utstyrsleverandører, fra kommersielle aktører til interesseorganisasjoner.

Denne bredden er viktig når vi skal svare på hva vi ønsker å utrette med dette møtet.

Jeg håper først og fremst vi kan gå ut herfra med større innsikt om:

  • De erfaringene og mulighetene vi har i havvindmarkedet både hjemme og ute.
  • Hvor vi kan bli bedre og ta større markedsandeler.
  • Og ikke minst, hvordan vi kan tilrettelegge for en norsk havvindnæring.

 Nå skal ikke jeg si så mye mer innledningsvis, dette er som sagt et møte hvor vi skal lytte til dere.

Til toppen