Innlegg på skipsdåpen til Yara Birkeland

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget da han deltok på skipsdåpen av Yara Birkeland, verdens første elektriske og selvkjørende containerskip, sammen med H.K.H. Kronprins Haakon på Herøya i Porsgrunn 29. april 2022.

Sjekkes mot fremføring. 

Deres kongelige høyhet,

Statsforvalter, ordfører og ikke minst, alle dere som er skoleelever.

Fordi, det er fremtiden vi feirer når Yara Birkeland skal døpes.

Navnet er ikke tilfeldig.

For noen år siden ble Aftenpostens lesere spurt om å kåre den viktigste norske oppfinnelsen gjennom tidene.

Og det var ikke bindersen eller ostehøvelen som vant. Nei, det var kunstgjødsel som gikk av med en solid seier.

Det var Kristian Birkeland som fant ut hvordan man kunne utvinne nitrogen fra luft til bruk i mineralgjødsel.

Ikke bare hjalp dette verden med å få mer mat, oppfinnelsen dannet også grunnlaget for Yara.

Fremtiden handler om nettopp det: Å skape industrielle muligheter og å bidra til å løse mange av de utfordringene verden står ovenfor.

Skipet Yara Birkeland representerer alt dette: Verdens første helelektriske og autonome containerskip, med null utslipp. Som hvert år skal erstatte 40 000 turer med dieseldrevet tungtransport.

Og selv om strekningen fra Porsgrunn til Brevik ikke er den lengste, tror jeg resultatene av dette prosjektet vil nå langt. Ut i Norge og ut i verden.

På vegne av regjeringen vil jeg takke dere som har bidratt med arbeid, kompetanse og kapital for å gjøre dette mulig. Vi ønsker å legge til rette for flere grønne industriløft som dette.

I en verden preget av krig, ustabile energimarkeder og klimakrise er Yara Birkeland et stort fremskritt.

Skipet viser vei mot lavutslippssamfunnet. Og skipet forteller en historie om å utvikle norske arbeidsplasser og miljøløsninger for det globale markedet.

Måtte hell og lykke følge Yara Birkeland på ferden i årene som kommer.

Gratulerer med dagen!