Historisk arkiv

Innovasjonstalen 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Deres kongelige høyhet,

Kjære alle sammen,

Tusen takk for invitasjonen hit i dag.

Jeg er glad for å se Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Siva stå sammen her på scenen i dag.

                                              ***

Som vi alle vet er Norge i en krevende omstilling:

Vi har lagt bak oss fantastiske år med skyhøye investeringer og oljepriser. Vi har levd lenge og godt av olje og gass og vi kommer også til å gjøre det i fremtiden.

Som flere har sagt før meg, den som skal slukke lyset på norsk sokkel er ikke født ennå.

Men vi har samtidig opplevd, særlig det siste åre, at vi er sårbare. VI trenger flere bein å stå på, vi trenger flere vekstmotorer i norsk økonomi. Det betyr flere trygge arbeidsplasser i privat sektor som skaper verdier og betaler skatt.

På samme tid står vi også overfor andre og globale utfordringer som vi skal være med og løse:

  • Klimatrusselen gjør at utviklingen fremover må være grønn. Vi skal gjennom et grønt skiftet.
  • Fossile energikilder står for en stor del av klimagassutslippene. Vi må utvikle nye, grønne energikilder som kan forsyne verdens befolkning med nok energi.
  • I 2050 skal kloden huse over 9 milliarder mennesker. Vi må produsere nok mat til verdens befolkning på en bærekraftig måte. 
  • Så blir vi stadig flere eldre og vi opplever akkurat nå en stor flyktningestrøm.
  • Alt dette utfordrer oss, men det gir også muligheter som vi må gripe.  

Disse mulighetene krever mer av oss alle sammen. Selvsagt også av næringslivet. Det er dere der ute i bedriftene som skal ta de gode ideene videre, og dra Norge gjennom denne omstillingen.

Vi trenger innovasjon og omstilling i etablerte bedrifter - og flere nye, innovative bedrifter.

En av utfordringene vi har er at det er for få som prøver å starte nye vekstbedrifter her til lands – og det er for få som lykkes. Vi trenger flere bedrifter som vokser seg store - til nye vekstmotorer i norsk økonomi.

Regjeringens oppgave er å legge til rette. Og skape gode rammevilkår gjennom skattepolitikken, forenkling, infrastruktur, næringsrettet forskning og innovasjon.

Forskning og innovasjon er avgjørende for å drive frem nye arbeidsplasser og større verdier.

Derfor bruker vi også mer penger enn noen sinne på kunnskap, forskning og næringsrettet innovasjon og utvikling.

Vi har fylt på viktige ordninger i Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva som skal bidra til at bedrifter får hjelp til utvikling, innovasjon og omstilling.

Og vi hjelperflere gründere enn noen sinne fordi vi trenger nye bedrifter, aller helst av en viss størrelse. Og vi vet at blant mange av de som opplever å miste jobben er det mange kloke hoder med gode ideer. Dette må vi bidra til at blir til arbeidsplasser og verdiskapning.    

Vi jobber også kontinuerlig med å utvikle og forbedre rammebetingelsene for innovasjon og omstilling.

Dere tre som står her i dag, har en viktig rolle i omstillingsprosessen. Vi trenger virkemidler som virker, og som virker sammen.

Da er det viktig at dere har ordninger som treffer behovene i bedriftene og hos gründerne. Og vel så viktig, som dere selv sier, at dere utfyller hverandre.

Og her vet jeg at dere har jobbet hardt for å utvikle samarbeidet dere imellom.

Det er jeg glad for!

                                                        ***

Kjære Innovasjon Norge, Siva og Norges Forskningsråd!

Dere har en viktig jobb i omstillingen vi skal gjennom.

Vi må alle hele tiden jobbe for å bli enda bedre – det er viktigere enn noen sinne. 

Ved hjelp av deres gode råd skal vi sammen skape gode rammebetingelser for bedrifter som er midt i, eller skal gjennom denne omstillingen.

Nå gleder jeg meg – og jeg er neppe den eneste her! - til å høre Innovasjonstalen 2016.

Takk for oppmerksomheten!

Til toppen